Jak to probíhá?

Harmonogram realizace FVE

Jak u nás probíhá celý proces instalace FVE pro rodinný dům? Pojďme se na to podívat od A do Z.

0

Schůzka, konzultace a zaměření domu

 • Nejdříve si spolu domluvíme schůzku v čase, který Vám bude nejlépe vyhovovat.
 • Na schůzce zjistíme Vaše potřeby, zodpovíme veškeré dotazy a vysvětlíme Vám, jak celý proces realizace FVE (fotovoltaické elektrárny) bude probíhat.
 • Změříme Vaši střechu a získáme veškeré potřebné informace pro přípravu individuální cenové nabídky.
0

Cenová nabídka na míru za realizaci Vaší nové FVE

 • Cenová nabídka, kterou Vám zašleme, bude obsahovat skutečnou finální cenu, kterou za realizaci Vaší nové FVE zaplatíte. Na skryté poplatky či účtování více prací u nás nenarazíte.
 • Naše cenová nabídka bude připravena pro Vás na míru a bude odpovídat Vašim individuálním potřebám přesně dle dispozic Vašeho domu.
0

Žádost o připojení k distribuční soustavě

 • Poté, co nám odsouhlasíte cenovou nabídku, za Vás podáme „žádost o připojení výrobny“ (prodej přebytků elektrické energie do distribuční sítě) u Vašeho distributora (EG.D/ČEZ).
 • Celý proces máte neustále pod kontrolou a o každém úkonu jste informováni e-mailem.
0

Smlouva o připojení k distribuční soustavě

 • Do 30-ti dnů od podání obdržíte „smlouvu o připojení“ od Vašeho distributora. Smlouvu nám předáte ke kontrole a my se ujistíme, že smlouva odpovídá navrhovanému řešení před tím, než ji podepíšete a odešlete zpět distributorovi.
 • Pokud Vám na místo „smlouvy o připojení výrobny“ přijde „zamítavé stanovisko“ k prodeji přebytků, nemusí být ještě všemu konec. V takovém případě změříme ve Vašem domě „impedanční smyčku“ a zjistíme, jestli ve Vašem domě může být instalována FVE bez přetoků dle podmínek distributora. Taková FVE nabízí využití fotovoltaické energie pouze pro Váš dům bez možnosti prodeje přebytků do distribuční sítě. Pokud bude možné FVE u Vás tímto způsobem realizovat, aktualizujeme Vám cenovou nabídku, která bude reagovat na změnu situace, a počkáme, až nám ji opět odsouhlasíte.
0

Smlouva o dílo na dodávku fotovoltaické elektrárny

 • Do tohoto bodu je celá realizace projektu z Vaší strany nezávazná. Teprve po kontrole „smlouvy o připojení výrobny“ nebo, pokud nejsou přetoky distributorem povoleny, tak po změření „impedanční smyčky“ a potvrzení aktualizované cenové nabídky z Vaší strany, spolu sepíšeme „Smlouvu o dílo“.
 • „Smlouva o dílo“ obsahuje rekapitulaci postupu celé zakázky. Smlouvu si v klidu přečtete a pokud se vším budete souhlasit, navrátíte nám ji podepsanou. Teprve v tomto bodě se celá zakázka stává závaznou.
0

Zálohová faktura na provedení prací

 • Po obdržení Vámi podepsané „smlouvy o dílo“ Vám vystavíme zálohovou fakturu na 60% celkové částky uvedené v cenové nabídce.
 • Spolu se zálohovou fakturou Vám rovnou zasíláme projektovou dokumentaci realizace Vaší budoucí FVE.
 • Peníze za zálohovou fakturu nám tedy posíláte, až ve chvíli, kdy již máte jistotu, že u Vás může být FVE instalována, a to ať už s možností prodeje přebytků, či bez nich.
0

Žádost o dotace

 • Po úhradě zálohové faktury za Vás podáme žádost o dotace NZÚ (Nová Zelená Úsporám). Nejdříve bude Vaše žádost ve stavu „podána“ a během několika dnů/týdnů NZÚ žádost zpracuje a Vaše žádost se změní do stavu „akceptována“, (tzn. že finanční prostředky na dotaci za Vaši FVE jsou pro Vás připraveny). Tudíž ještě před samotnou instalací bude mít jistotu, že peníze, a i to v jaké přesné výši, z dotačního programu dostanete.
 • O každém kroku, tedy o tom, že byla žádost o dotaci podána a následně akceptována, budete informováni emailem přímo od NZÚ, tudíž máte celý proces pod kontrolou.
0

Instalace fotovoltaické elektrárny

 • Dalším krokem bude instalace Vaší nové FVE dle odsouhlasené cenové nabídky a projektové dokumentace.
 • Termín instalace bude záviset na dostupnosti materiálu a harmonogramu zakázek. Běžně instalujeme do 6 měsíců od podpisu smlouvy. Přesný termín si vzájemně potvrdíme s dostatečným předstihem. Montážní práce typicky trvají 2 až 5 dní.
 • Instalace bude provedena vyškolenými pracovníky s důrazem na kvalitu práce. Naši pracovníci se během své mnohaleté praxe setkali s nejrůznějšími typy domů a jsou schopni čelit téměř jakékoliv výzvě přímo na místě. Mimo jiné mají bohaté zkušenosti s instalací nejrůznějších typů střech jakou jsou taškové, šindelové, rovné, plechové vlnité, trapézové či falcované, a s nejvhodnějším umístěním technologie v technické místnosti, sklepě či garáži.
 • Po instalaci Vaší nové FVE po sobě vše řádně uklidíme a proběhne zaškolení obsluhy včetně předání tištěných pokynů pro ještě snadnější obsluhu v budoucnu.
0

Revize a žádost o UTP

 • Po dokončení instalace a funkčních zkouškách vystavíme revizní zprávu. Poté ihned podáme žádost o výměnu elektroměru a tzv. „Umožnění trvalého provozu“ u Vašeho distributora (EG.D / ČEZ).
 • Zároveň Vám také vystavíme finální fakturu na zbylou částku, tedy na zbylých 40% z celkové ceny.
0

Dokončení žádosti o vyplacení dotace

 • Pro dokončení žádosti o dotace potřebujeme, aby Vám technik Vašeho distributora vyměnil elektroměr. Jelikož se výměny elektroměru účastní i náš technik, který je k dispozici technikovi Vašeho distributora, Vy se nemusíte ničeho obávat.
 • Po výměně elektroměru za Vás dokončíme celý proces dotace, a to tím, že doložíme realizaci projektu. O této skutečnosti budete opět informování emailem z NZÚ, stejně jako budete informování, že Vám bude na účet vyplacena dotace.
0

Kontrola a zpětná vazba

 • Po dokončení administrace Vám předáme v jedné ucelené formě veškerou dokumentaci k Vaší nové FVE.
 • V posledním kroku se ujistíme, že Vám byla dotace v plné výši připsána na účet, a že rozumíte provozu Vaší nové FVE. Také se Vás zeptáme, jestli jste byli s naší prací během celého procesu spokojeni, a zdalipak nemáte k naší práci jakékoli výhrady. Protože Vaše Spokojenost = Naše Priorita.
Větší FVE pro podnikatele, obce či bytové domy mají specifické podmínky dle požadavků stavebního zákona, energetického regulačního úřadu či dotačních titulů. Podrobnosti Vám rádi vysvětlíme, stačí nás kontaktovat pro individuální konzultaci.
Potřebujete poradit?

Kontaktujte nás

SOLMONTER, s.r.o.

IČO: 14178851  |  DIČ: CZ14178851

Sídlo společnosti

Hradišťská 71
686 03 Staré Město

Obchodní oddělení

(+420) 774 45 33 49

Servisní oddělení

(+420) 777 44 46 80

solarni-asociace2

  You cannot copy content of this page